Kancelaria parafialna

Czynna z wyjątkiem niedziel i świąt nakazanych codziennie po Mszy św. rannej i wieczornej.

 


PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH:

 

W niedziele: 7.00, 9.00, 11.30, 17.00 – w kościele parafialnym oraz o 10.15 – w kaplicy pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa na Małym Ciścu.
W święta zniesione, nienakazane: zasadniczo jak w niedzielę, z wyjątkiem kaplicy, gdzie w zależności od bieżących wskazań duszpasterskich Msza św. odprawiana jest o godz. 16.00 lub 19.00.
Msze św. w tygodniu w kościele o godz. 7.00 i 1800, w kaplicy na Małym Ciścu – zasadniczo w każdą środę i I-sze piątki miesiąca o godz. 16.30 (w okresie zimowym) i 19.00 (w okresie letnim).

 

ZAMAWIANIE INTENCJI MSZALNYCH:

Ze względu na cykl dwutygodniowy wydawania czasopisma parafialnego „Śladami św. Maksymiliana”, w którym umieszczone są intencje, prosimy, aby zamawiania intencji dokonywać najpóźniej trzy tygodnie przed zaplanowanym terminem. Aby zamówić intencję na konkretny i ścisły termin – prosimy o zgłoszenia się odpowiednio wcześniej.

 

NABOŻEŃSTWA ŻYCIA PARAFIALNEGO:

Wtorek – przed wieczorną Mszą św. – nowenna ku czci św. Maksymiliana Marii Kolbego,

Środa – przed Mszą św. wieczorną modlitwa różańcowa,

Czwartek - przed Mszą św. wieczorną modlitwy prze wstawiennictwo bł. Jana Pawła II

Piątek – przed Mszą św. poranną Godzinki do Najśw. Serca Pana Jezusa, przed Mszą św. wieczorną Koronka do Miłosierdzia Bożego.

I piątek – rano Msza św. dla członków Straży Honorowej, po wieczornej Mszy św. nabożeństwo do Najśw. Serca Pana Jezusa,

I sobota – Msza św. wieczorna z udziałem członków Rycerstwa Niepokalanej i tradycyjna godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu.

Niedziele oraz uroczystości i święta maryjne – przed pierwszą Mszą św. poranną Godzinki do Matki Bożej,

W I-sze niedziele miesiąca – nabożeństwo z wystawieniem Najświętszego Sakramentu na zakończenie Mszy świętych.

 

SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH I EUCHARYSTIA:

Odwiedziny chorych odbywają się zasadniczo w I piątek miesiąca.
W sytuacjach koniecznych – koniecznych każdej porze.

 

DOKUMENTY WYMAGANE W ZAŁATWIENIU SPRAW KANCELARYJNYCH:

I. Sakrament chrztu świętego.

- akt urodzenia dziecka,

- zaświadczenie od rodziców chrzestnych (gdy mieszkają poza parafią)

Chrzest udzielany jest w ostatnie niedziele miesiąca oraz w II dzień świąt Bożego Narodzenia i Poniedziałek Wielkanocny. Inny wyjątkowy termin – po uprzednio wcześniejszym uzgodnieniu z duszpasterzem.

II. Sakrament małżeństwa.

- metryka chrztu świętego z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania (specjalna do zawarcia sakr. małżeństwa). Dotyczy narzeczonych mieszkających poza Parafią. Dokument ważny 3 miesiące od wydania,

- ostatnie posiadane świadectwo katechizacji,

- zaświadczenie o stanie wolnym wydane przez Organ USC właściwy dla miejsca zamieszkania osób zamierzających zawrzeć związek sakramentalny – konkordatowy. Dokument ważny 3 miesiące od sporządzenia.

- zaświadczenie o uczestnictwie w naukach przedślubnych dla narzeczonych,

- zaświadczenie o tzw. Wygłoszeniu zapowiedzi (wydany w trakcie spraw formalnych związanych z zawarciem sakramentu małżeństwa),

- inne, w zależności od indywidualnych przypadków.

III. Pogrzeb.

- skrócony akt zgonu,

- zaświadczenie lekarskie o zgonie,

- inne, w zależności od indywidualnych przypadków.

IV. Roczek dziecka.

Zamawianie Mszy św. w intencji rocznego dziecka prosimy dokonywać odpowiednio wcześniej, aby zapewnić sobie gwarancję terminu. Na Mszę św. do błogosławieństwa prosimy przynieść świecę – najlepiej z chrztu dziecka.

V. Świadek chrztu.

Osoba ucząca się uzyskuje zaświadczenie, że może być ojcem chrzestnym lub matką chrzestną na podstawie świadectwa szkolnego z adnotacją o katechizacji, bądź aktualnego zaświadczenia od katechety (jeśli jest osoba nie dość znana przez duszpasterzy, albo której religijność budzi wątpliwości). „Chrzestnym” może być osoba wierząca i praktykująca, której religijność nie budzi wątpliwości i nie będąca kontrowersyjną, gdy chodzi o obraz życia chrześcijańskiego.

Oficjalna strona Parafii Cisiec Kościół jednej doby