Zasady ministranta

Zasady ministranta i wskazania dla Liturgicznej Służby Ołtarza zebrane w kilku, bardzo prostych do zapamiętania punktach.

 

ZASADY MINISTRANTA:

* Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
* Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
* Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.
* Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
* Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
* Ministrant wznosi wszędzie prawdziwą radość.
* Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.
* Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.
* Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.
* Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.

 

WSKAZANIA DLA LITURGICZNEJ SŁUŻBY OŁTARZA:

1. Pełniący posługę przychodzą do kościoła przynajmniej 10 minut przed rozpoczęciem liturgii. Czas ten przeznaczamy na modlitwę, na duchowe przygotowanie się do uczestnictwa w Eucharystii lub nabożeństwie oraz na ubranie się, przygotowanie potrzebnych rzeczy, pomoc w ubraniu celebransa.

2. Przychodząc do kościoła udają się najpierw przed tabernakulum, aby oddać pokłon Chrystusowi. Powinni więc wchodzić głównym wejściem do kościoła.
Jeżeli ktoś wchodzi przez zakrystię, to nie rozmawia, lecz najpierw w chwili ciszy oddaje cześć Chrystusowi obecnemu w Najświętszym Sakramencie.

3. Udział służby liturgicznej we Mszy św. nie może ograniczyć się tylko do wykonywania powierzonych im czynności. Posługa ma ich prowadzić
do pełniejszego włączania się w święte obrzędy, aby uczestniczyć w nich "świadomie i owocnie".


4. Spełnianie określonych czynności w liturgii nie może mieć charakteru występu, lecz posługi. Należy więc podkreślać przekazywana treść, a nie samego
siebie.

5. Ministranci i lektorzy starają się przystępować jak najczęściej do Komunii św.

6. Swoją postawą i zachowaniem się dają wiernym przykład właściwego i pełnego uczestnictwa w Eucharystii.

Oficjalna strona Parafii Cisiec Kościół jednej doby